Our Placement Record


1) N.Gunasekara Pandian
2) R.Shankar
3) P. Pavithra Devi
4) M. Usha Nandhini
5) V. Vinitha
7) K.J.Premkumar
8) G.Divya
9) B.Saravanan
10) K.Dinesh Kumar
11) S.Mohamed Bilal
12) S.Aishwarya
13) S.Divya Bharathi
14) K.N.Jeya Priya
15) R.Kishore Kumar
16) K.Vel Ramani
17) S. Saranya